Har du fått ett brev från oss?

Då kan du logga in här med de uppgifter som står i brevet. På din sida hittar du hur mycket du ska betala samt hur du genomför betalningen. Där kan du även ansöka om en avbetalningsplan och bli skuldfri så snabbt som möjligt.

Varför har jag fått ett brev från Ansvar Finans?

Du har fått ett kravbrev ifrån oss eftersom du som privatperson eller företrädare för ett företag har en skuld till ett bolag som är kund hos oss.

Jag har ingen möjlighet att betala, hur gör jag?

 Är du sen med din betalning eller kan du inte betala den här månaden – kontakta oss så snart som möjligt så att vi tillsammans kan hitta en lösning. Alternativt så använder du dig av inloggningsuppgifterna som du du finner på ditt kravbrev, så kan du direkt via vår gäldenärsportal ansöka om en amorteringsplan. Logga in här.

Jag betalade fakturan innan jag fick inkassokravet. Måste jag fortfarande betala inkassokostnaden?

För att undvika betalningsskyldighet av inkassokostnaden måste din betalning vara bokförd hos betalningsmottagaren senast dagen innan inkassokravet skickades.

Har man inte alltid en rättighet till 30 dagars betaltid på fakturor?

Nej, tyvärr finns det ingen rättighet till det. Om man inte har ett utformat avtal så gäller den betalfrist som säljaren har angivit på fakturan. Men fordringsägaren kan däremot inte debitera dröjsmålsränta förrän efter 30 dagar.

Vad är det för skillnad mellan en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

Om du har fått en betalningspåminnelse innebär det att du har missat att betala en skuld som förfallit till betalning och att skuldens förfallodatum har passerat. Betalningspåminnelsen kan innehålla varierande information beroende på borgenären, exempelvis: nytt förfallodatum, information om kommande åtgärd vid fortsatt utebliven betalning och liknande. Det är viktigt att veta att betalningspåminnelser inte omfattas av inkassolagen.

Får jag en bekräftelse när jag har reglerat min skuld?

Du kommer inte att få någon automatisk bekräftelse från oss på mottagen betalning. Om du undrar ifall en betalning har gått fram kan du ta kontakt direkt med oss.

Hur vet jag att min betalning har kommit in?

Det finns tre sätt för dig att kontrollera att din betalning har bokförts:

Hamnar vi som bolag/ jag som privatperson med i något offentligt register när jag fått fått en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav?

Om du har erhållit en påminnelse eller ett inkassokrav är det inte någon offentlig information och finns därför inte i något offentligt register. Det är endast information som är synlig internt hos inkassobolaget. Vid fortsatt utebliven betalning kan ärendet hamna hos

Hur många dagar har jag på mig att betala eller bestrida ett inkassokrav?

Den tidsfrist du har för att betala står angiven i ditt inkassokrav. Däremot ska det enligt god inkassosed ska det vara minst 8 dagar. Om du har problem med att hitta betalningsdatumet, vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Jag har fått ett inkassokrav men ingen betalningspåminnelse, måste jag verkligen betala för inkassokravet då? 

Det finns ingen lag som säger att en betalningspåminnelse måste ha gått ut innan ett inkassokrav skickas. Du måste därför betala inkassokostnaden ändå.

Hur och när uppstår en betalningsanmärkning?

Först när ett utslag på ett betalningsföreläggande som ingivits till Kronofogdemyndigheten uppstår får privatpersonen i fråga en betalningsanmärkning. Vid ett utslag fastställer Kronofogdemyndigheten kravet och borgenären kan då ta hjälp med att driva in skulden. Utslaget innebär att gäldenären får en betalningsanmärkning registrerad hos Kronofogden.

Hur får jag reda på min totala skuld?

Om du vill veta din totala skuld till oss kan du  logga in här, maila eller ringa direkt till oss.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar och vad gör jag om en felaktigt betalningsanmärkning har registrerats?

Om du som privatperson får en betalningsanmärkning finns denna registrerad i tre år, för företag gäller fem år. Då anmärkningen kan medföra svårigheter vid arbetssökande, tecknande av abonnemang, ansökan om lån och liknande är det viktigt att du betalar dina skulder i tid.

Om du anser dig ha fått en felaktig betalningsanmärkning registrerad så måste du omgående ta kontakt med oss för en möjlig dementi. För att en dementi ska kunna genomföras måste det finnas en grund för att du anser betalningsanmärkningen som felaktig.

Efter hur lång tid preskriberas en fordran? 

En fordran mot ett företag preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller inte om preskriptionen har avbrutits innan tiden har löpt ut.
Preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen. Den avbryts också om borgenären åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.