FRAMGÅNG ELLER KONKURS UNDER RÅDANDE TIDER?

EN STOR BIDRAGANDE ORSAK TILL KONKURSER I DESSA TIDER ÄR GIVETVIS LÄGRE FÖRSÄLJNING OCH STÅENDE FASTA UTGIFTER, MEN MED ETT GENOMARBETAT OCH VÄL FUNGERANDE KASSAFLÖDE KAN MAN MINSKA SANNOLIKHETEN FÖR ATT SLIPPA HAMNA PÅ OBESTÅND.

Som många vet så kan en väl fungerande likviditetshantering och starkt cashflow få en direkt inverkan på företagets lönsamhet och i slutändan hur stor konkurrenskraft man får på marknaden.

MEN HUR GÖR MAN FÖR ATT FÅ ETT BRA CASHFLOW UNDER RÅDANDE TIDER? 

För att skapa ett fungerande kassaflöde gäller det att implementera väl fungerande processer för att snabbast möjligt få betalt för sina utestående fordringar och på så sätt skapa goda möjligheter för att kunna betala sina leverantörsfakturor i tid.

Detta är en av de största utmaningarna som bolag över hela världen ställs inför just nu, främst med anledning av att många företag vill vara ”schyssta” mot sina kunder, samtidigt som man vill få betalt. Men att agera bank gentemot sina kunder kan bli förödande och kan snabbt leda till ett kraftigt försämrat kassaflöde, vilket både kan leda till sämre konkurrenskraft på marknaden men framförallt att till att man som bolag hamnar på obestånd.

Men det finns givetvis sätt som gör att man kan skapa goda förutsättningar för att slippa hamna i en sådan situation.

Det mest effektiva sättet är att sätta upp en tydlig och konsekvent och faktureringsprocess med en faktura som tydligt visar vad fordran avser och hur lång tid som kunden har på sig att betala. Reglerar kunden ändå inte fakturan, så är det dags att vidta åtgärder med hjälp av en påminnelse, där kunden får en notis om att fakturan inte är betald i tid, men där man också lägger på en påminnelseavgift för att påtala att det inte är acceptabelt att dröja med sin betalning, för som sagt ni ska inte agera bank.

Erlägger kunden ändå inte betalning, trots en påminnelse så bör nästa steg vara ett inkassokrav från en Inkassoleverantör, så att kunden förstår att det är allvar och kunden kommer då också att öka betalningsviljan.

Ser rutinerna likadana ut vid nästa gång kunden handlar varor eller tjänster av er, så kommer sannolikheten på sikt att öka för att kunden blir en bättre betalare och ni kommer på sätt att öka er likviditet och slippa onödiga kreditförluster.

DIGITALISERA OCH AUTOMATISERA ER HANTERING

Det är nu vi på Ansvar Finans kommer in i bilden. Vi på Ansvar Finans är specialister på att leverera effektiva samt kvalificerade tjänster inom kredithantering. Med över 20 års erfarenhet av faktura ,finans - och inkassotjänster kan vi med säkerhet garantera att vi är bra på det vi gör.

Vårt fokus ligger på att skapa likviditetsförbättringar med ett optimerat finansiellt flöde.

Vi garanterar personlig service och skräddarsydda lösningar. Tillsammans med våra kunder skapar vi bra flöden och processer med hjälp av moderna tekniska lösningar.

Vi garanterar personlig service och skräddarsydda lösningar. Tillsammans med våra kunder skapar vi bra flöden och processer med hjälp av moderna tekniska lösningar med färdiga integrationer mot bl.a. Visma, Jeeves, Navision och Fortnox.

 

Behöver ert företag rådgivning om hur ni bör sätta upp era fakturering och kravhanteringsrutiner? 

Hör då av dig till mig, så kan vi kika närmare på hur vi med vår specialistkompentens, kan skräddarsy en lösning för er!

Eric Winter
+46 (0)709-461206

eric.winter@ansvarfinans.se